St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
mededelingen rondom de koepel

9 DECEMBER  T/M  17 DECEMBER 2017

 

Johannes de Doper
Op deze 2e Zondag van de Advent komt Johannes de Doper in beeld om ons voor te bereiden op Kerstmis. Johannes is gekleed als de profeet Elia en evenals Elisa roept hij op tot bekering, tot vergiffenis van zonden. Anders dan Elia kondigt hij aan dat hij hiermee de weg bereidt voor de komst van de Heer, Wie die Heer is, weet hij nog niet. Hi spreekt van: wie na mij komt is sterker dan ik, Hij zal u dopen met de heilige Geest. Onmiddellijk hierna vertelt Marcus, dat Johannes een zekere Jezus uit Nazareth doopt. Dan hoort hij de stem uit de hemel: Dit is mijn geliefde Zoon, in Wie ik welbehagen heb. Net als toen roept Johannes ons vandaag op, om ons ons hart de weg voor de geliefde Zoon te bereiden, om Hem in ons hart binnen te laten komen.
pastor P. Rentinck

PAROCHIEKRONIEK
Op 3 december is in de leeftijd van 82 jaar overleden mevrouw Wilhelmina Jongerius-Engelen.
Zij woonde Rubenslaan 126.

PAROCHIEAGENDA
za 09 dec
18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck, Mixtuur
tweede zondag van de Advent
zo 10 dec
09.30 uur eucharistieviering: pastor Rentinck, Schola Aloysii
ma 11 dec 14.00 uur ouderensoos
di 12 dec 
10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
19.00 uur werkavond lichtjestocht
19.45 uur tweede avond Avinoe
20.00 uur bestuursvergadering
wo 13 dec 19.30 uur werkgroep eerste Communie
vr 15 dec 
10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
12.00 uur voorbereidingen en lichtjestocht van 18 tot 20 uur
za 16 dec 18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp, cantor
derde zondag van de Advent
zo 17 dec 
09.30 uur eucharistieviering: pastor Smits, gemengd koor
16.00 uur volkskerstzang

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Zo 10 dec:
jaargedachtenis Mies Eijrond-Simons; Loet Scherrenberg en zijn ouders; voor Wil Jongerius-Engelen, die afgelopen week is overleden.
Za 16 dec: jaargedachtenis Joke de Bruin-de Haas.
Zo 17 dec: jaargedachtenis Joke de Bruin-de Haas; Henny Scherrenberg-van Impelen.

COLLECTE
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor de geloofsgemeenschap € 219,55 en de collecte voor de Adventsactie € 226,90. Tijdens de vieringen in het weekend zijn er twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap. De opbrengst van de tweede collecte is voor de Adventsactie.
Hieronder vindt u informatie over deze actie. Wij danken u voor uw gaven.

KERSTVIERING VOOR OUDEREN
Op maandag 18 december is er een Kerstviering voor ouderen en belangstellenden. We beginnen met een eucharistieviering om 14.00 uur in de Antoniuskapel. Aansluitend is er een gezellig samenzijn in het Aloysiuscentrum. Informatie hierover vindt u achter in de kerk op de leestafel en in de kapel.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Anneke Ruijsestein, tel. 030-2520131.

ADVENTSPROJECT VAN START IN LUDGERUS-, SALVATOR EN MARTINUSPAROCHIE
In de adventstijd, die dit weekend begint, zal in de parochies actie worden gevoerd voor projecten van de stichting ‘Taal doet Meer’. Deze organisatie spant zich al tientallen jaren in voor taalonderwijs aan mensen, die vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen. Door de adventsactie willen de samenwerkende parochies Taal doet Meer helpen een bredere bekendheid in de stad te krijgen en een financiële steun geven aan het nieuwe project Café de Wereld. Gemikt wordt op een startbedrag van € 7.500,- Met dit bedrag kunnen drie ontmoetingsplaatsen van een solide basis worden voorzien en de eerste publicatie van verhalen uit Café de Wereld worden bekostigd. Een meeropbrengst wordt besteed aan een vierde Wereldcafé en daarna staat nog de pilot van het project Taal en Toekomst (een project voor nieuwkomers met coaches voor het opbouwen van een netwerk en vinden van werk en stageplaatsen). Ook het parochieblad Tussentijds Magazine biedt informatie over het adventsproject.
Giften voor de adventsactie kunnen worden overgemaakt op giro NL78 RABO 0181 9165 25 t.n.v. Martinusparochie o.v.v. adventsactie 2017. Meer informatie G.J. Westerveld, tel. 030-2963078 of e-mail: gj.westerveld@tiscali.nl

COLUMN TAALCAFE
Nu Sint in het land is, werd daar natuurlijk ook in het Taalcafé volop over gesproken. Het is een traditie die voor veel mensen helemaal nieuw is en soms ook moeilijk te begrijpen. Een aantal deelnemers keken dan ook raar op toen de Sint ineens voor hen stond in het taalcafé. Na een korte introductie van de Sint werden volop foto’s van hem gemaakt. En vooral het dichten en rijmen werd goed ontvangen door de deelnemers. Een deelnemer maakte samen met een vrijwilliger dit gedicht:
We kunnen in onze eigen taal, Heel goed praten allemaal.
Maar ga je ergens anders leven, Dan duurt het meestal echt wel even.
Totdat je alles goed verstaat, En die nieuwe taal ook praat.
Je moet bijna opnieuw beginnen, Woordjes leren, en dan zinnen.
Oefenen met oe, eu, ij, Is nog best wel een karwei.
Heel veel praten helpt dan goed, Want als je dingen vaker doet,
Dan gaat het leren extra snel, En lukt dat Nederlands je wel.

VOLKSKERSTZANG 2017
Op zondag 17 december vindt in de Aloysiuskerk aan de Adriaen van Ostadelaan in Utrecht-Oost de jaarlijkse Volkskerstzang plaats. Aanvang 16.00 uur. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om samen met de koren van de St. Martinusparochie klassieke en andere bekende kerstliederen mee te zingen om op stemmige wijze het begin van de kerstperiode in te luiden. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van glühwein en limonade elkaar te ontmoeten en de fraai versierde kerk met traditionele kerststal te bewonderen. Zoals altijd is de toegang gratis. Er wordt een collecte gehouden voor de gemaakte kosten.

KERSTSPEL DOOR HET KINDERKOOR MET HERDERS EN ENGELEN
Op 24 december om 18.00 uur voert het kinderkoor in de Aloysiuskerk het jaarlijkse Kerstspel op. Zondag 7 januari om 9.30 uur spelen we het Driekoningenspel. De repetities zijn al in volle gang, op maandag van 16.30 uur tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk. Informatie bij Relinde Tax: 030-2522273 of relindetaxsnelder@hotmail.com

ACTIE SCHOENENDOOS
Wat is er leuker dan iemand te verrassen! Er zijn in onze omgeving mensen die het niet breed hebben of ziek of eenzaam zijn. Verrast u zo iemand eens! Vul een schoenendoos met koffie, thee, koekjes, een pak sap, chocolade of iets anders wat u zelf ook lekker vindt (geen bederfelijke waar). Een kaarsje en servetten erbij maakt het extra feestelijk. Een kaartje met een wens maakt het helemaal af. Feestelijk kerstpapier eromheen en afleveren bij het Pastoraal Centrum. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en voor, of na de vieringen in het weekend. Uiterste inleverdatum 18 december. U kunt er van verzekerd zijn dat de ontvangers zeer aangenaam verrast zullen zijn. Commissie schoenendoos

KERSTSTAL
Ook dit jaar kan de kerststal kan weer uitvoerig worden bewonderd. En dat hoeft niet alleen op de avond van de Lichtjestocht, ook enkele dagen daarna is de kerk nog korte middagen geopend om de beeldengroep te bezoeken. Daarvoor is de Aloysiuskerk open op 21, 22, 23, 27 en 28 december van 14.00 tot 17.00 uur.
Voor de openstellingen zoeken wij vrijwilligers die tijdens die middagen in de kerk bij de kerststal toezicht willen houden. Met vermelding van ‘KERSTSTAL’ én van de beschikbare middag (de gehele middag of een kortere tijd), mag u zich uiterlijk 10 december opgeven bij het secretariaat van de Aloysiusparochie.
U mag zich aanmelden op mailadres: secretariaat@parochieutrechtoost.nl, bij axel.niemeijer@ziggo.nl of bij Sander: ahfuncke@gmail.com. Rond 12 december krijgen jullie het definitieve rooster doorgestuurd.

 


 

St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
mededelingen rondom de koepel

2 DECEMBER  T/M  10 DECEMBER 2017

 

BIJ DE LES BLIJVEN...
Als je even niet oplet, dan is het ineens zover. Dat geldt voor de heer des huizes die terugkomt in het evangelie van vandaag. Het geldt voor gebeurtenissen waar je naar uitziet: voor je het weet ben je jarig, voor je het weet is het vakantie. Als je even niet oplet is het kerst.
We verwachten de komst van het kerstkind, maar we zijn verwikkeld in onze drukte. Op het werk moeten de laatste dingen van het jaar nog even af. Privé willen we het nieuwe jaar met een schone lei beginnen en het normale leven met sportclubs, kinderen en kleinkinderen gaat ook gewoon door. Wees waakzaam, want voor je het weet is Jezus daar. Probeer even tijd te maken om te bezinnen. Dan overvalt het kerstverhaal ons niet, maar leven we toe naar een vreugdevolle geboorte.
Sander Funcke - Pastoraatgroep 

PAROCHIEAGENDA
za 02 dec
18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Smits, cantor
eerste zondag van de Advent
zo 03 dec
09.30 uur eucharistieviering: pastor Smits, gemengd koor
ma 04 dec 
10.00 uur eucharistieviering Kerkhofkapel: pastoor Huitink
14.00 uur ouderensoos
20.00 uur vergadering collectanten
di 05 dec 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
wo 06 dec 20.00 uur pastoraatgroep en locatieraad
do 07 dec 
13.30 uur pastoraal team Stad Utrecht
16.30 uur werkgroep lichtjestocht
vr 08 dec 
10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
19.15 uur CoVo
za 09 dec 18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck, cantor
tweede zondag van de Advent
zo 10 dec
09.30 uur eucharistieviering: pastor Rentinck, Schola Aloysii

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Za 02 dec:
Jan Philippen.
Zo 03 dec: Henny Scherrenberg-van Impelen; Kees en Jo van Batenburg-Lavrijsen; Linie en Wout Mobach-Tieleman; ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Zr. Margaretha; vierde jaargedachtenis Marleen Hamerling.
Zo 10 dec: jaargedachtenis Mies Eijrond-Simons; Loet Scherrenberg en zijn ouders.

COLLECTE
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor de geloofsgemeenschap € 252,35.
Tijdens de vieringen in het weekend zijn er twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap. De opbrengst van de tweede collecte is voor de Adventsactie.
Hieronder vindt u informatie over deze actie. Wij danken u voor uw gaven.

ADVENTSPROJECT VAN START IN LUDGERUS-, SALVATOR EN MARTINUSPAROCHIE
In de adventstijd, die dit weekend begint, zal in de parochies actie worden gevoerd voor projecten van de stichting ‘Taal doet Meer’. Deze organisatie spant zich al tientallen jaren in voor taalonderwijs aan mensen, die vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen. Door de adventsactie willen de samenwerkende parochies Taal doet Meer helpen een bredere bekendheid in de stad te krijgen en een financiële steun geven aan het nieuwe project Café de Wereld. Gemikt wordt op een startbedrag van € 7.500,- Met dit bedrag kunnen drie ontmoetingsplaatsen van een solide basis worden voorzien en de eerste publicatie van verhalen uit Café de Wereld worden bekostigd. Een meeropbrengst wordt besteed aan een vierde Wereldcafé en daarna staat nog de pilot van het project Taal en Toekomst (een project voor nieuwkomers met coaches voor het opbouwen van een netwerk en vinden van werk en stageplaatsen). Op de zondagen in de adventstijd komt in iedere geloofsgemeenschap een vrijwilliger van de stichting Taal doet Meer op bezoek. Zij /hij zal de lokale gemeenschap informeren over het project Café de Wereld. Ook het parochieblad Tussentijds Magazine biedt informatie over het adventsproject.
Giften voor de adventsactie kunnen worden overgemaakt op giro NL78 RABO 0181 9165 25 t.n.v. Martinusparochie o.v.v. adventsactie 2017. Meer informatie G.J. Westerveld, tel. 030-2963078 of e-mail: gj.westerveld@tiscali.nl

COLUMN TAALCAFÉ: BESCHUIT MET MEISJES
De eerste weken na het krijgen van een kind in het Afrikaanse Sierra Leone, gaat er heel anders aan toe dan hier in Nederland. Dat heb ik wel begrepen na mijn gesprek met Amadu op een dinsdagavond in het taalcafé. Deze week werden in het taalcafé praatkaarten uitgedeeld die gingen over eten en drinken op feesten en partijen. En ja hoor, natuurlijk kwamen de beschuiten met muisjes op tafel. Dat bracht ons op de verschillende rituelen die bestaan rondom een geboorte. Zo vertelde Amadu dat, met name de geboorte van een kind in zijn geboorteland Sierra Leone, vaak groots gevierd wordt: ‘vooral als er een jongen wordt geboren, is dat een hele eer voor de familie. Er wordt getrommeld, gedanst en gezongen’. In plaats van het smeren van beschuit met muisjes, wordt van de vader van het kind soms verwacht dat hij een koe slacht. Dat is toch wel even andere koek!
Amadu vertelt verder: ‘eigenlijk heeft een kind in Sierra Leone twee geboortedagen. Zeven dagen na de geboorte krijgt het kind een naam en wordt er weer een feest georganiseerd.’ De hele gemeenschap is op zo’n dag uitgenodigd en na een gebed wordt de naam van het kind verteld. Afhankelijk van de religie wordt een geit of een koe geslacht en het feesten gaat nog even door…
Maar Amadu houdt ook erg van de Nederlandse traditie van beschuit met muisjes. Tijdens het eten van onze beschuit met roze muisjes hoor ik Amadu naast me: ‘Mmm, lekker hè, beschuit met meisjes!’

ADVENT EN KERSTNUMMER TUSSENTIJDS MAGAZINE IS VERSCHENEN
Afgelopen week is Tussentijds Magazine weer bij u bezorgd. Het blad is gewijd aan Kerstmis en de voorbereiding daarop, de advent. U kunt lezen over de historie van onze kerstgebruiken, over de adventsactie en over het beleven van nieuw leven en de kerst van een parochiaan die kraamverpleegster is.
Alle kerstvieringen zijn in het liturgieoverzicht te vinden en de meeste vaste rubrieken zijn gekleurd door dit grote feest. Echt een nummer voor de donkere dagen.

LICHTJESTOCHT UTRECHT OOST: SCHONE HOGE POTTEN GEZOCHT
In Utrecht Oost wordt opnieuw de Lichtjestocht gehouden op vrijdag 15 december 18.00-20.00 uur. Om voldoende lichtjes uit te kunnen zetten voor het spoor worden nog wat helder glazen potten gezocht. Hoge modellen zijn wenselijk. Graag schoon inleveren bij kerk of parochiecentrum A.v.Ostadelaan. Ook mensen die bereid zijn hand en spandiensten te verrichten zijn nog zeer welkom. Graag melden bij Jan Uijtewaal (jan_ui@hotmail.com) of Gérard Martens (g.martens@katholiekutrecht.nl)

VOLKSKERSTZANG 2017
Op zondag 17 december vindt in de Aloysiuskerk aan de Adriaen van Ostadelaan in Utrecht-Oost de jaarlijkse Volkskerstzang plaats. Aanvang 16.00 uur. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om samen met de koren van de St. Martinusparochie klassieke en andere bekende kerstliederen mee te zingen om op stemmige wijze het begin van de kerstperiode in te luiden. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van glühwein en limonade elkaar te ontmoeten en de fraai versierde kerk met traditionele kerststal te bewonderen. Zoals altijd is de toegang gratis. Er wordt een collecte gehouden voor de gemaakte kosten.

KERSTVIERING VOOR OUDEREN
Op maandag 18 december is er een Kerstviering voor ouderen en belangstellenden. We beginnen met een eucharistieviering om 14.00 uur in de Antoniuskapel. Aansluitend is er een gezellig samenzijn in het Aloysiuscentrum. Informatie hierover vindt u achter in de kerk op de leestafel en in de kapel.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Anneke Ruijsestein, tel. 030-2520131.

KERSTSPEL DOOR HET KINDERKOOR MET HERDERS EN ENGELEN
Op 24 december om 18.00 uur voert het kinderkoor in de Aloysiuskerk het jaarlijkse Kerstspel op. Zondag 7 januari om 9.30 uur spelen we het Driekoningenspel. De repetities zijn al in volle gang, op maandag van 16.30 uur tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk. Informatie bij Relinde Tax: 030-2522273 of relindetaxsnelder@hotmail.com

ACTIE SCHOENENDOOS
Wat is er leuker dan iemand te verrassen! Er zijn in onze omgeving mensen die het niet breed hebben of ziek of eenzaam zijn. Verrast u zo iemand eens! Vul een schoenendoos met koffie, thee, koekjes, een pak sap, chocolade of iets anders wat u zelf ook lekker vindt (geen bederfelijke waar). Een kaarsje en servetten erbij maakt het extra feestelijk. Een kaartje met een wens maakt het helemaal af. Feestelijk kerstpapier eromheen en afleveren bij het Pastoraal Centrum. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en voor, of na de vieringen in het weekend. Uiterste inleverdatum 15 december. U kunt er van verzekerd zijn dat de ontvangers zeer aangenaam verrast zullen zijn. Commissie schoenendoos

 


 

St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
mededelingen rondom de koepel

25 NOVEMBER  T/M  3 DECEMBER 2017

 

GOD ZIEN IN ONZE NAASTE
Onze samenleving is steeds meer "ieder voor zich". Waarom zou je sociaal zijn naar anderen? Als je het zelf maar goed hebt toch? Wanneer we de tv aan zetten duurt het niet lang of we horen mensen over elkaar klagen. Van burenruzies tot politiek steekspel, we zien meer verdeeldheid dan solidariteit.
Jezus leert ons vandaag het tegenovergestelde. Goed zijn voor anderen doe je niet zomaar. Elk mens is een spiegel van God. Wanneer je goed bent voor je medemens, ben je goed voor God. God eer brengen kan dan ook het beste door de ander eten te geven, te drinken te geven of hem of haar te kleden. Een klein gebaar van naastenliefde. Dat die kleine gebaren onze levenshouding mogen zijn.
Sander Funcke - Pastoraatgroep

PAROCHIEAGENDA
za 25 nov
18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Smits, cantor
vierendertigste zondag door het jaar
zo 26 nov 
09.30 uur eucharistieviering: pastoor Huitink, Mixtuur
15.45 uur doop Olivier en Hugo Karst
ma 27 nov 14.00 uur ouderensoos
di 28 nov 1
0.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
16.30 uur bijeenkomst van dirigenten en organisten: Hr. René Grotenhuis
vr 01 dec 10.00 uur woord en communieviering Antoniuskapel: Frans Saarberg
za 02 dec 18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Smits, cantor
eerste zondag van de Advent
zo 03 dec
09.30 uur eucharistieviering: pastor Smits, gemengd koor

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Zo 26 nov:
Joke de Bruin-de Haas; voor Olivier en Hugo Karst, die vanmiddag door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap worden opgenomen.
Za 02 dec: Jan Philippen.
Zo 03 dec: Henny Scherrenberg-van Impelen; ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Kees en Jo van Batenburg-Lavrijsen; Linie en Wout Mobach-Tieleman; Zr. Margaretha.

COLLECTE
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor de geloofsgemeenschap € 241,65. De deurcollecte voor de Nationale Jongerencollecte bracht € 110,20 op. Tijdens de vieringen in het weekend is er een collecte, bestemd voor onze geloofsgemeenschap.
Wij danken u voor uw gaven.

FILMMIDDAG OP DE ROZENSTRAAT OP ZONDAG 26 NOVEMBER: 14.30 UUR
Kijken naar een film met een ‘spiritueel’ thema, met een korte inleiding vooraf.
Deze zondag draait de film: “DEPARTURES”. Met een korte inleiding door de filmcommissie. Oscarwinnaar -Beste Buitenlandse Film 2009- DEPARTURES volgt de diepgaande en soms komische kennismaking van Daigo Kobayashi met de dood terwijl hij de wonderen, vreugde en betekenis van het leven ontdekt.
Plaats: Koffiekamer St. Augustinuskerk, Rozenstraat 1, Utrecht (naast de parkeergarage La Vie).

KATHOLIEK UTRECHT OP ADVENTMARKT PANDHOF, ZATERDAG 2 DECEMBER 16.00 UUR
Een vaste openingsactiviteit van de adventsperiode is de Adventsmarkt in de pandhof van de Domkerk op de zaterdag voor de eerste zondag van de advent – 2 december. Katholiek Utrecht is ook dit jaar weer aanwezig met een kraam. Het adventsproject van de Katholieke gemeenschappen van Utrecht wordt gepresenteerd. Ook zijn er voorbeelden te zien hoe advent thuis tastbaar kan worden gemaakt. Open vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur.

TAIZÉVIERING 2 DECEMBER 18.30 UUR
Zaterdagavond 2 december bent u weer welkom in de Johannes-Bernarduskerk (Hoograven) voor een gebedsviering in de sfeer van Taizé. De viering begint om 18.30 uur, vanaf ongeveer 18.00 uur worden de liederen ingezongen. Oranje Nassaulaan 2.

ADVENTSACTIE – TAAL DOET MEER
In de komende adventstijd wordt in de Utrechtse parochies St. Martinus, Salvator en St Ludgerus aandacht gevraagd de organisatie Taal doet Meer met het project Café de Wereld. Taal doet Meer spant zich met vele vrijwilligers in voor steun aan de nieuwe Utrechters die de Nederlandse taal willen leren en een nieuw bestaan proberen op te bouwen. Veel nieuwkomers hebben in Utrecht in de afgelopen jaren een woning gekregen, zijn druk bezig met het leren van de Nederlandse taal en met het zoeken van werk. Steeds weer blijkt dat er naast de behoefte aan taalonderwijs bij de nieuwkomers ook grote behoefte is aan gelegenheden om de Nederlandse taal te oefenen in informele ontmoetingen met Nederlands sprekende mensen.
Taal doet Meer is daarom begonnen met het ontwikkelen van ontmoetingsplaatsen waar nieuwe Utrechters in contact komen met Nederlandssprekenden: Café de Wereld. Deze ontmoetingsplaatsen zijn van grote betekenis voor de nieuwkomers omdat ze door het contact met vrijwilligers de nieuwe samenleving meer leren kennen.
De ervaringen worden uitgewisseld en vastgelegd om aan anderen, vrijwilligers en nieuwkomers, door te geven. Taal doet Meer wil daarom de verhalen uit Café de Wereld te boek stellen.
Door de adventsactie wil de parochie Taal doet Meer helpen een financiële basis steun aan het nieuwe project Café de Wereld te geven. Gemikt wordt op een startbedrag van € 7500,- Met dit bedrag kan een drietal ontmoetingsplaatsen van een solide basis worden voorzien en de eerste publicatie van verhalen uit Café de Wereld worden bekostigd. De komende zondagen zal op diverse plaatsen in de vieringen voor Café de Wereld gecollecteerd worden. Ook zullen vrijwilligers van Taal doet Meer bij de vieringen in de lokale gemeenschappen van de parochies komen vertellen over het project Café de Wereld. Giften voor de adventsactie kunnen worden overgemaakt op NL78RABO0181 9165 25 t.n.v. St. Martinus Utrecht o.v.v. adventsactie 2017.
Meer informatie G.J. Westerveld, tel. 030-2963078 of e-mail: gj.westerveld@tiscali.nl 

VOLKSKERSTZANG 2017
Op zondag 17 december vindt in de Aloysiuskerk aan de Adriaen van Ostadelaan in Utrecht-Oost de jaarlijkse Volkskerstzang plaats. Aanvang 16.00 uur. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om samen met de koren van de St. Martinusparochie klassieke en andere bekende kerstliederen
mee te zingen om op stemmige wijze het begin van de kerstperiode in te luiden.
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van gühwein en limonade elkaar te ontmoeten en de fraai versierde kerk met traditionele kerststal te bewonderen. Zoals altijd is de toegang gratis. Er wordt een collecte gehouden voor de gemaakte kosten.

KERSTVIERING VOOR OUDEREN
Op maandag 19 december is er een Kerstviering voor ouderen en belangstellenden. We beginnen met een eucharistieviering om 14.00 uur in de Antoniuskapel. Aansluitend is er een gezellig samenzijn in het Aloysiuscentrum. Informatie hierover vindt u achter in de kerk op de leestafel en in de kapel.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Anneke Ruijsestein, tel. 030-2520131.

KERSTSPEL DOOR HET KINDERKOOR MET HERDERS EN ENGELEN
Op 24 december om 18.00 uur voert het kinderkoor in de Aloysiuskerk het jaarlijkse Kerstspel op. Zondag 7 januari om 9.30 uur spelen we het Driekoningenspel. De repetities zijn al in volle gang, op maandag van 16.30 uur tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk. Informatie bij Relinde Tax: 030-2522273 of relindetaxsnelder@hotmail.com

LICHTJESTOCHT UTRECHT OOST: SCHONE HOGE POTTEN GEZOCHT
In Utrecht Oost wordt opnieuw de Lichtjestocht gehouden op vrijdag 15 december 18.00-20.00 uur. Om voldoende lichtjes uit te kunnen zetten voor het spoor worden nog wat helder glazen potten gezocht. Hoge modellen zijn wenselijk. Graag schoon inleveren bij kerk of parochiecentrum A.v.Ostadelaan. Ook mensen die bereid zijn hand en spandiensten te verrichten zijn nog zeer welkom. Graag melden bij Jan Uijtewaal (jan_ui@hotmail.com) of Gérard Martens (g.martens@katholiekutrecht.nl)

ACTIE SCHOENENDOOS
Wat is er leuker dan iemand te verrassen! Er zijn in onze omgeving mensen die het niet breed hebben of ziek of eenzaam zijn. Verrast u zo iemand eens! Vul een schoenendoos met koffie, thee, koekjes, een pak sap, chocolade of iets anders wat u zelf ook lekker vindt (geen bederfelijke waar). Een kaarsje en servetten erbij maakt het extra feestelijk. Een kaartje met een wens maakt het helemaal af. Feestelijk kerstpapier eromheen en afleveren bij het Pastoraal Centrum. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en voor, of na de vieringen in het weekend. Uiterste inleverdatum 15 december. U kunt er van verzekerd zijn dat de ontvangers zeer aangenaam verrast zullen zijn.
Commissie schoenendoos